Wsparcie Nowesu

 

W jakim zakresie pomagamy?

 

Animacja lokalna

Usługi animacji lokalnej świadczone przez NOWES służą przede wszystkim:

 • tworzeniu środowiska przyjaznego rozwojowi ekonomii społecznej, w tym poprzez działania o charakterze edukacyjnym;
 • zachęcaniu nowych podmiotów, osób i instytucji do angażowania się w różne formy działalności PES/PS;
 • zachęcaniu różnych podmiotów, instytucji i osób do wspierania PES/PS, w tym przede wszystkim kupowania ich towarów i usług, przy wsparciu społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych
 • inicjowanie i wspieranie organizacji pozarządowych i liderów lokalnych,
 • szukanie rozwiązań i potencjału rozwoju NGO, motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej.

Doradztwo biznesowe

Tematyka doradztwa obejmuje m. in. następujące zagadnienia:

 • zewnętrze finansowanie
 • zarządzanie organizacją
 • planowanie strategiczne
 • zarządzanie finansowe
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • ekonomizacja organizacji (podjęcie działalności nieodpłatnej, odpłatnej pożytku publicznego, podjęcie działalności gospodarczej przez organizację)

Doradztwo kluczowe

Tematyka doradztwa obejmuje m. in. następujące zagadnienia:

 • zakładanie przedsiębiorstw społecznych z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów
 • prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej
 • planowanie strategiczne
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • stworzenie przedsiębiorstw społecznych przez osoby prawne i fizyczne

Oferta Nadwiślańskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Celem przybliżenia Państwu naszej oferty nasza kadra przygotowała prezentację naszego ośrodka. Zapraszamy do zapoznania się z z dokumentem.

Pobierz prezentację

Szkolenia

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty dotyczącej szkoleń organizowanych przez Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Szkolenia podzielone są na trzy części:

Część nr I – obejmuje szkolenia stacjonarne

Część nr II- obejmuje szkolenia wyjazdowe

Część nr III – obejmuje Szkołę Menadżera Ekonomii Społecznej

Szkolenia skierowane są do osób zainteresowanych założeniem lub prowadzących podmioty ekonomii społecznej z terenu powiatów: malborski, sztumski, kwidzyński oraz starogardzki. Szkolenia będą odbywać się w maximum 15-osobowych grupach.

WAŻNE:

 • miejsce szkoleń będzie podane bliżej terminu szkolenia,
 • niektóre szkolenia zostaną zorganizowane w trybie zdalnym
 • terminy szkoleń mogą ulegać zmianie, powodem jest dynamicznie zmieniająca się sytuacja epidemiologiczna w kraju
 • na szkolenia należy zgłaszać się najpóźniej na minimum 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia

Część I

Szkolenia stacjonarne, jednodniowe
Czas szkolenia: 8h

Blok 1. Aspekty prawne – O Ekonomii Społecznej

 1. Powołanie Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych oraz prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych.
 2. Aspekty prawne w sferze ekonomii społecznej. Jak opracować statut/umowę spółki non profit zakładanego przedsiębiorstwa społecznego. Działalność odpłatna i nieodpłatna a działalność gospodarcza w Podmiotach Ekonomii Społecznej.
 3. Zakładanie i prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym.
 4. Zamówienia publiczne i klauzule społeczne w zamówieniach publicznych.
 5. Dobre praktyki

Blok 2. Zarządzanie i finanse

 1. Zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie, zasobami ludzkimi
 2. Aspekty finansowe i rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej.
 3. Prowadzenie działalności statutowej PES, zewnętrzne źródła finansowania.
 4. Restrukturyzacja działalności.

Blok 3. Biznes

 1. Tworzenie biznesplanów oraz marketing (w tym badanie rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów, etc.).
 2. Budowanie powiązań kooperacyjnych.
 3. Umiejętności społeczne (budowanie szerokich powiązań kooperacyjnych w ramach partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju PS), kompetencje związane z pracą z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
 4. Lokalne strategie i rady działalności
 5. Sieciowanie PES.
 6. Marketing w social mediach.

Część II

Szkolenia wyjazdowe, dwudniowe
Czas szkolenia łącznie: 16h
Ilość osób- min. 10 uczestników

Blok 1. Aspekty prawne – warsztaty praktyczne

 1. Powołanie Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych.
 2. Prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych.
 3. Aspekty prawne w sferze ekonomii społecznej. Jak opracować statut/umowę spółki non profit zakładanego przedsiębiorstwa społecznego. Działalność odpłatna i nieodpłatna a działalność gospodarcza w Podmiotach Ekonomii Społecznej.
 4. Zakładanie i prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym.
 5. Zamówienia publiczne i klauzule społeczne w zamówieniach publicznych.
 6. Budowanie kompetencji społecznych dot. budowania zespołu, rozwiązywania konfliktów, zarządzania zasobami ludzkimi, pracy z trudnym klientem, komunikacji.

Blok 2. Specjalistyczny

 1. Aspekty prawne w zakresie funkcjonowania PES/PS
 2. Zamówienia publiczne w PES/PS

Blok 3. Biznesowy

Biznesowe szkolenie dotyczące funkcjonowania PES/PS

 1. Budowanie i rozwijanie przedsiębiorstwa w oparciu o zapisy biznesplanu zarządzanie i rozwój PS
 2. Budowanie i rozwijanie zespołu wokół celów i wartości

Cześć III – Szkoła Menadżera Ekonomii Społecznej

Ilość osób: 15 uczestników

Przykładowy rozkład tematyczny spotkań szkoleniowych:

 1. ZJAZD: Szkolenie pn. „Integracja i komunikacja, zarządzanie zespołem”-autoprezentacja, zarządzanie organizacją, zarządzanie pracownikami, zarządzanie konfliktem w PES i rozwiązywanie konfliktów, negocjacje z instytucjami finansującymi.
 2. ZJAZD: Szkolenie pn. „Aspekty prawne, zakładanie PES” – w zakresie prawnym: prowadzenie działalności gospodarczej w ramach PS, prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej.
 3. ZJAZD: c.d aspektów prawnych. Szkolenie pn. „Księgowo-podatkowe aspekty Ekonomii Społecznej”- podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach PES, pracodawcy względem pracowników, rachunkowość PES, zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością, księgowość, płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne.
 4. ZJAZD: Szkolenie pn. „Finansowanie PES, PS”- pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (np. produkty sektora finansowego) wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków, planowanie finansowe (z wykorzystaniem np. narzędzia ProveIt.pl).
 5. ZJAZD: Szkolenie pn.”Sprzedaż w PS, PES”- proces sprzedaży i sekwencja sprzedaży, zarządzanie sprzedażą indywidualną i zespołową, planowanie sprzedaży, zarządzanie obszarem sprzedaży, budowanie strategii i polityki sprzedaży, obsługa posprzedażna i after sales/after market.
 6. ZJAZD: Szkolenie pn. „Marketing w PES/PS”- planowanie marketingowe (polityki cenowej, rabatowej i zarządzanie ceną, segmentacja i wprowadzanie produktu, tworzenie wizerunku PS i opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej PS, badanie rynku, kształtowanie elastyczności ofertowej, wypracowania i wdrażania standardów obsługi klienta przez PES, nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie branży.

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach zapraszamy do kontaktu mailowego: bjankowiak_rti@dzierzgon.com.pl

 

 

 

Skip to content