nowes

Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dzierzgoniu
nowesKontakt

Integracja zawodowa i społeczna

Tworzenie nowych miejsc pracy

Świadczenie usług społecznych

Przyłącz się do nas

Pomagamy zapobiegać wykluczeniu społecznemu

Nowych miejsc pracy w nowych PES- ach

Nowych miejsc pracy w istniejących PES-ach

Nasze cele

Celem projektu „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” jest zwiększenie zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej, w tym rozwój sektora ekonomii społecznej, wzmocnienie jego potencjału oraz zwiększenie współpracy i partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej w subregionie nadwiślańskim w okresie 01.11.2018-30.06.2023.

Działania projektowe wspierające w szczególności w zakresie powstawania podmiotów ekonomii społecznej (PES)/ przedsiębiorstw społecznych (PS) i tworzenia miejsc pracy oraz zapewnienie zindywidualizowanego wsparcia istniejącym podmiotom w celu zwiększenia ich konkurencyjności i funkcjonowania na rynku.

„Śniadanie biznesowe” – działalność nieewidencjonowana

Za nami kolejne „śniadanie biznesowe”. Wychodząc naprzeciw lokalnym potrzebom tym razem skupiliśmy się na działalności nieewidencjonowanej. Jest to forma „firmy na próbę”, która nie wymaga rejestracji, nie wymaga opłacania składek ZUS, a ogranicza ją miesięczna kwota...

Wstępna lista rankingowa IX nabór

Przedstawiamy wstępną listę rankingową dotyczącą uzyskania bezzwrotnego dofinansowania w ramach IX naboru wniosków o przyznanie środków finansowych Wstępna lista rankingowa wniosków o udzielenie wsparcia...

Gazeta Ekonomia społeczna NOWES w praktyce

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem gazetki Ekonomia społeczna NOWES w praktyce. Znajdziecie w niej aktualności nowesowe, ale przede wszystkim bardzo ciekawy i obszerny artykuł z Przemysławem Piechockim, członkiem Członkiem Krajowego Komitetu Rozwoju...

Skip to content