nowes

Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dzierzgoniu
nowesKontakt

Integracja zawodowa i społeczna

Tworzenie nowych miejsc pracy

Świadczenie usług społecznych

Przyłącz się do nas

Pomagamy zapobiegać wykluczeniu społecznemu

Nowych miejsc pracy w nowych PES- ach

Nowych miejsc pracy w istniejących PES-ach

Nasze cele

Celem projektu „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” jest zwiększenie zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej, w tym rozwój sektora ekonomii społecznej, wzmocnienie jego potencjału oraz zwiększenie współpracy i partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej w subregionie nadwiślańskim w okresie 01.11.2018-30.06.2023.

Działania projektowe wspierające w szczególności w zakresie powstawania podmiotów ekonomii społecznej (PES)/ przedsiębiorstw społecznych (PS) i tworzenia miejsc pracy oraz zapewnienie zindywidualizowanego wsparcia istniejącym podmiotom w celu zwiększenia ich konkurencyjności i funkcjonowania na rynku.

Szkolenie pn. ,,Sprzedaż i negocjacje w budowaniu relacji z Klientami”

Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dzierzgoniu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym dwudniowym szkoleniu ,,Sprzedaż i negocjacje w budowaniu relacji z Klientami” Szkolenie skierowane jest do Organizacji Pozarządowych, Przedsiębiorstw...

Szkolenie ,,AKTYWIZACJA OSÓB PRACUJĄCYCH W NGO”

Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dzierzgoniu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym jednodniowym szkoleniu ,, AKTYWIZACJA OSÓB PRACUJĄCYCH W NGO” Szkolenie skierowane jest do Organizacji Pozarządowych, Przedsiębiorstw Społecznych oraz...

NOWES VII nabór wniosków o przyznanie środków finansowych

Ogłaszamy VII nabór wniosków o przyznanie środków finansowych dla uczestników projektu Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na utworzenie miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod...

Skip to content