nowes

Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dzierzgoniu
nowesKontakt

Integracja zawodowa i społeczna

Tworzenie nowych miejsc pracy

Świadczenie usług społecznych

Przyłącz się do nas

Pomagamy zapobiegać wykluczeniu społecznemu

Nowych miejsc pracy w nowych PES- ach

Nowych miejsc pracy w istniejących PES-ach

Nasze cele

Celem projektu „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” jest zwiększenie zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej, w tym rozwój sektora ekonomii społecznej, wzmocnienie jego potencjału oraz zwiększenie współpracy i partnerstwa na rzecz ekonomii społecznej w subregionie nadwiślańskim w okresie 01.11.2018-30.06.2023.

Działania projektowe wspierające w szczególności w zakresie powstawania podmiotów ekonomii społecznej (PES)/ przedsiębiorstw społecznych (PS) i tworzenia miejsc pracy oraz zapewnienie zindywidualizowanego wsparcia istniejącym podmiotom w celu zwiększenia ich konkurencyjności i funkcjonowania na rynku.

Kolejne szkolenia

Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza na szkolenia jednodniowe z zakresu Ekonomii Społecznej w dniu 22.01.2021 . Jeśli jesteś zainteresowany  wypełnij formularz zgłoszeniowy pod linkiem ...

Grudniowa gazetka NOWES

Zapraszamy do przeczytania naszej gazetki grudniowej. Znajdziecie w niej informacje m.in o naszych partnerach czy aktualnych szkoleniach. Przyjemnej lektury. Gazeta NOWES Grudzień...

Skip to content