Dokumenty

 

Dokumenty rekrutacyjne do projektu

 

Dokumenty o przedłużone wsparcie pomostowe

 

Standardy OWES

Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) stanowią dokument określający zadania OWES, sposób ich funkcjonowania oraz świadczenia usług na rzecz podmiotów ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych.

Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dzierzgoniu  realizuje działania zgodnie z obowiązującymi Standardami Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Aktualna treść Standardów obowiązująca od dnia 01.01.2021 r. znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Standardy,OWES,4113.html

 

Skip to content