Najświeższe  informacje  z OWES

Szkolenie- Wprowadzenie do programu turkusowego zarządzania zespołem i procesami w przedsiębiorstwie

Szkolenie skierowane jest do liderów i członków spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą lub chcących ją założyć oraz przedstawicieli grup inicjatywnych przygotowujących się do powołania podmiotu ekonomii społecznej z powiatów: sztumskiego, kwidzyńskiego, malborskiego i starogardzkiego. Zgłoszenia przyjmujemy do 20. października br.

Szkolenie- Nowy Ład – zmiany podatkowe

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych założeniem lub prowadzących podmioty ekonomii społecznej z terenu powiatów: malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego oraz starogardzkiego. Zgłoszenia przyjmujemy do 8.10.2021r.

Skip to content