Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dzierzgoniu 🦋 serdecznie zaprasza szkoły średnie z powiatów: malborski, starogardzki, kwidzyński i sztumski do udziału w 10-godzinnych warsztatach o ekonomii społecznej. Warsztaty mają na celu podniesienie wiedzy i umiejętności młodzieży szkolnej w zakresie funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.

Program warsztatów obejmuje m.in realizację tematów:

Pojęcie i charakterystyka przedsiębiorczości społecznej

 1. Przedsiębiorczość lokalna
 2. Styk biznesu i jednostek samorządu terytorialnego
 3. Aktywizacja grup społecznie wykluczonych
 4. Formy podmiotów
 5. Katalog grup wykluczonych
 6. Przedsiębiorstwo
 7. Biznes społecznie odpowiedzialny a przedsiębiorstwo społeczne
 8. Korzyści z prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego dla przedsiębiorcy

Model biznesowy i biznes plan naszego przedsiębiorstwa społecznego

Pomysł na własne przedsiębiorstwo społeczne – od czego zacząć

1. Nasze zasoby – lider, pracownicy, kompetencje, produkty/usługi

 1. Potrzeby – zewnętrzne (diagnoza lokalna) i wewnętrzne (potrzebne kompetencje i niezbędnik funkcjonowania przedsiębiorstwa)
 2. Co możemy zrobić, komu pomagać – generowanie pomysłów 
 3. Projektowanie usług/produktu – do kogo? co ? na jakie potrzeby odpowiada usługa/produkt? 
 4. Wybór formy prawnej
 5. Obowiązki, zadania
 6. Podział zadań wśród członków zespołu


  Możliwości rozwoju pomysłu- finansowanie działań i współpraca

  Czego potrzebujemy aby zbudować sprawnie działające przedsiębiorstwo społeczne
  a)Lider – wizjoner – naturalny lider społecznie, komunikacyjnie,zespołowo (delegowanie zadań, niezależność i pobudzanie do wzrostu pracownika), sam ze sobą – poczucie wartości i dbałość o siebie
  b)Rola lidera w organizacji
  Wieża Tower of Power
  Inne możliwości działań

  Jak promować swój pomysł, jak o nim opowiadać

  Po zrealizowaniu warsztatów Nadwiślański Ośrodek Ekonomii Społecznej zaprasza uczniów do przystąpienia w konkursie pt. „Moje przedsiębiorstwo społeczne”

🟣Uczestnikiem konkursu może być uczeń lub grupa uczniów (do 3 osób).

🟣Przedmiotem konkursu jest przedstawienie koncepcji przedsiębiorstwa społecznego w dwóch formach:

✅pisemnie- na formularzu Model Buisness Canvas (załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu)

✅nagranie video w formacie MP4, o długości do 15 minut, gdzie uczestnicy zaprezentują swój pomysł.

🗒Termin nadsyłania prac będzie ustalony po zakończeniu relizacji warsztatów wszytskich szkół.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody o łącznej wartości do 9 000 tys. zł. 


REGULAMIN Konkursu

załącznik nr 1- Model Business Model Canvas
załącznik-nr-2-Oświadczenie-opiekuna-prawnego-autora-pracy-lub-autora-pracy-1
załącznik-nr-3-Zgoda-opiekuna-prawnego-autora-pracy-na-przetwarzanie-i-publikację-danych-osobowych-oraz-wizerunku-autora-pracy załącznik-nr-4-Zgoda-autora-pracy-na-przetwarzanie-i-publikację-danych-osobowych-oraz-wizerunku-autora-pracy

 

Skip to content