Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dzierzgoniu 🦋 serdecznie zaprasza do udziału w konkursie szkoły, które zrealizowały „I edycję Warsztatów o ekonomii społecznej” i tym samym, kwalifikują się do udziału w konkursie pt. „Moje przedsiębiorstwo społeczne”.

🟣Uczestnikiem konkursu może być uczeń lub grupa uczniów (do 3 osób).

🟣Przedmiotem konkursu jest przedstawienie koncepcji przedsiębiorstwa społecznego w dwóch formach:

✅pisemnie- na formularzu Model Buisness Canvas (załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu)

✅nagranie video w formacie MP4, o długości do 15 minut, gdzie uczestnicy zaprezentują swój pomysł.
Prace należy wysłać
➡️elektronicznie na adres a.turo@nowes.pl
lub
➡️wysłać w wersji papierowej na adres Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, ul Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń, z dopiskiem Konkurs „Moje przedsiębiorstwo społeczne” (decyduje data stempla pocztowego)
🗒do dnia 18.11.2022r.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody o łącznej wartości do 9 000 tys. zł. 

Więcej szczegółów nt. konkursu znajdziecie w załączonym regulaminie konkursu.

REGULAMIN-KONKURSU
załącznik nr 1- Model Business Model Canvas
załącznik-nr-2-Oświadczenie-opiekuna-prawnego-autora-pracy-lub-autora-pracy-1
załącznik-nr-3-Zgoda-opiekuna-prawnego-autora-pracy-na-przetwarzanie-i-publikację-danych-osobowych-oraz-wizerunku-autora-pracy załącznik-nr-4-Zgoda-autora-pracy-na-przetwarzanie-i-publikację-danych-osobowych-oraz-wizerunku-autora-pracy

 

Skip to content