Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dzierzgoniu zaprasza przedstawicieli spółdzielni socjalnych z powiatów sztumskiego, kwidzyńskiego, malborskiego i starogardzkiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu z lustracji spółdzielni socjalnych. Całe szkolenie obejmuje 1 spotkanie w dniu 28.09.2021r. w Dzierzgoniu.

Termin: 28 września 2021r. w godz. 9:00-17:00

Miejsce: Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne, ul. Wojska Polskiego 3, 82- 440 Dzierzgoń

Ilość osób mogących wziąć udział w szkoleniu: grupa max.15 osób

Metody szkoleniowe: forma warsztatów połączonych z dyskusją i wykładem

Zakres tematyczny:

  • podstawy prawne przeprowadzenia lustracji
  • istota, cel i zakres lustracji
  • obligatoryjność i fakultatywność lustracji
  • prawa i obowiązki podmiotu lustrowanego
  • rola organów spółdzielni w procesie lustracji
  • rola i zadania oceny polustracyjnej
  • koszty procesu lustracyjnego

Trener: Joanna Świeczkowska

Tryb zgłoszeń: wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej) oraz przesłać jego skan na adres e-mail: b.zubertowska@nowes.pl do 24 września br. do godziny 14:00. Organizator szkolenia zapewnia bezpłatne materiały szkoleniowe oraz posiłki.

Formularz uczestnictwa: Szkolenie- Lustracja Spółdzielni Socjalnych- formularz uczestnictwa

O udziale w szkoleniu decyduje potwierdzenie od organizatora

 

Skip to content