Ocena wniosków nabór VII

Zmiana terminu oceny merytorycznej wniosków złożonych w VII naborze dotacyjnym Informujemy, iż ocena merytoryczna wniosków złożonych w VII naborze dotacyjnym w ramach projektu „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” zostaje przedłużona do dnia...
Skip to content