Zapraszamy do zgłaszania się na szkolenie pt. „Zarządzanie zespołem z uwzględnieniem specjalnych potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” które odbędzie się dnia 21.02.2023r., w siedzibie stowarzyszenia PERSPEKTYWA w Kończewicach 51

Formularz zgłoszeniowy 👇
Skip to content