ANIMATOR

W związku z realizacją projektu pn. „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach Osi priorytetowej 6 Integracja, działania 6.3. Ekonimia Społeczna, poddziałania 6.3.2 Podmioty ekonomii społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

DORADCA KLUCZOWY

W związku z realizacją projektu pn. „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach Osi priorytetowej 6 Integracja, działania 6.3 Ekonomia Społeczna, poddziałania 6.3.2 Podmioty ekonomii społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...

Ostateczne listy rankingowe- VI nabór

Przedstawiamy ostateczne listy rankingowe dotyczące uzyskania bezzwrotnego dofinansowania oraz wsparcia pomostowego w ramach VI naboru wniosków o przyznanie środków finansowych   Ostateczna lista rankingowa wniosków o udzielenie wsparcia finansowego Ostateczna lista...

Nabór wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe

Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłasza nabór wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe. Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłasza nabór wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe. Wnioski należy składać do dnia 28 stycznia 2022r. do...

Ocena wniosków NOWES – nabór VI

Informujemy, iż ocena merytoryczna wniosków złożonych w VI naborze dotacyjnym w ramach projektu „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” zostaje przedłużona do dnia 21.01.2022r.
Skip to content