W dn. 11 października br. zespół NOWES miał  zaszczyt gościć przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Wśród przybyłych osób byli p. Marlena Radelska, p. Marcin Mielewczyk oraz p. Maciej Kochanowski. Uczestnikami spotkania byli także P. Sławomir Erber- prezez Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego w Dzierzgoniu oraz p. Jolanta Szewczun- burmistrz miasta Dzierzgoń.

Członkowie zespołu Nadwiślańskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej opowiedzieli o swoich działaniach, osiągnięciach i wyzwaniach, jakie czekają na przyszłość. Pan Maciej Kochanowski- Kierownik Referatu Analiz i Rozwoju ROPS UMWP wskazał na cele ROPS-u i możliwości wsparcia w promowaniu dokonań NOWES-u oraz podmiotów ekonomii społecznej z rejonu nadwiślańskiego. Jednym z istotnych tematów była rozmowa o zaangażowaniu gospodarczym podmiotów w zakresie ich dalszego rozwoju oraz potrzebie ich edukacji w obszarze cyfryzacji, zapoznania się z zastosowaniem innowacyjnych metod promocji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Koordynatorka merytoryczna, p. Elżbieta Mazur prowadząca spotkanie, zaprezentowała filmy promocyjne przedsiębiorstw społecznych będących pod opieką NOWES-u, nawiązując do rodzaju usług wszystkich obsługiwanych PES-ów. Została podjęta dyskusja nt. edukacji samorządów, potrzeby ścisłej współpracy i wzajemnych konsultacji. Nawiązano do ważnej roli wymiany informacji, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem pomiędzy OWES-ami z różnych regionów. Podjęto także temat dalszych planowanych inicjatyw, które mają tę współpracę wzmocnić i przyczynić się tym samym do rozwoju działań w zakresie ekonomii społecznej. Całe spotkanie przebiegło w atmosferze otwartego i przyjaznego dialogu. Dziękujemy gościom za przybycie i dzielenie się wiedzą oraz pomysłami. Mamy nadzieję na więcej takich spotkań.

  

   

   

 

 

 

Skip to content