Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dzierzgoniu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w II bezpłatnej edycji „Szkoły Menadżera Ekonomii Społecznej”.

SMES skierowany jest do liderów i członków spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą lub chcących ją założyć oraz przedstawicieli grup inicjatywnych przygotowujących się do powołania podmiotu ekonomii społecznej z powiatów: sztumskiego, kwidzyńskiego, malborskiego i starogardzkiego.

Terminy (6 spotkań):

 • 1-3.10.2021r.
 • 22-24.10.2021r.
 • 29-31.10.2021r.
 • 5-7.11.2021r.
 • 19-21.11.2021r.
 • 3-5.12.2021r.

 

Miejsce: Hotel nad Wisłą w Knybawie k/Tczewa
Ilość osób mogących wziąć udział w szkoleniu: grupa max.15 osób

Metody szkoleniowe: szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatów połączonych z dyskusją i wykładem. Zapewniamy wszystkie materiały potrzebne do zajęć.

Zakres tematyczny:

Blok I: Szkolenia ogólne dotyczące Ekonomii Społecznej

1. w zakresie ogólnym:

 • zakładanie PS i PES (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów)
 • rejestrowanie działalności PES
 • zewnętrzne finansowanie PS i PES
 • prowadzenie działalności statutowej PES
 • przygotowywanie i praca nad biznes planem

2. w zakresie osobowym:

 • autoprezentacja
 • zarządzanie organizacją
 • zarządzanie pracownikami
 • zarządzanie konfliktem w PES i rozwiązywanie konfliktów, negocjacje z instytucjami finansującymi

Blok II: Szkolenia specjalistyczne (prawne, finansowe, marketingowe)

1. w zakresie prawnym:

 • prowadzenie działalności gospodarczej w ramach PS-
 • prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej
 • podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach PES
 • pracodawcy względem pracowników

2. w zakresie księgowo-podatkowym:

 • rachunkowość PES
 • zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością,
 • księgowość
 • płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne

3. w zakresie finansowym:

 • pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (np. produkty sektora finansowego) wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków,
 • planowanie finansowe (z wykorzystaniem np. narzędzia ProveIt.pl)

Blok III: Szkolenia biznesowe dotyczące funkcjonowania PES/PS

1. Sprzedaż

 • proces sprzedaży i sekwencja sprzedaży 4h
 • zarządzanie sprzedażą indywidualną i zespołową, planowanie sprzedaży
 • zarządzanie obszarem sprzedaży
 • budowanie strategii i polityki sprzedaży
 • obsługa posprzedażowa i after sales/after market

2. Marketing

 • planowanie marketingowe (polityki cenowej, rabatowej i zarządzanie ceną, segmentacja i wprowadzanie produktu
 • tworzenie wizerunku PS i opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej PS
 • badania rynku, kształtowanie elastyczności ofertowej
 • wypracowania i wdrażania standardów obsługi klienta przez PES, nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie branży

Organizator szkolenia zapewnia bezpłatny nocleg, posiłki oraz niezbędne materiały szkoleniowe.

Trenerzy: Iga Kopeć, Joanna Świeczkowska, Tomasz Smorgowicz, Marcin Nowakowski

Tryb zgłoszeń: aby zgłosić się na szkolenie wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać jego skan na adres: b.zubertowska@nowes.pl

Formularz zgłoszeniowy: zgłoszenie na II turę SMES

lub wypełnić formularz online: zgłoszenie online na II turę SMES

Zgłoszenia przyjmujemy do 27.09.2021r.

 

Zapraszamy!

 

 

 

Skip to content