Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dzierzgoniu zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej z powiatów sztumskiego, kwidzyńskiego, malborskiego i starogardzkiego do udziału w bezpłatnej Szkole Menadżera Ekonomii Społecznej. Całe szkolenie obejmuje 6 spotkań. Pierwszy odbędzie się w dniach: 23-25.07 br. w Hotelu nad Wisłą w Knybawie k/Tczewa.

 

Termin i miejsce:
23-25.07.2021 (piątek-niedziela), Gościniec & Hotel nad Wisłą, Knybawa, ul. Makowa 7,

83-110 Tczew

 

Ilość osób mogących wziąć udział w szkoleniu:
Grupa max.15 osób.

Metody szkoleniowe:
Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatów połączonych z dyskusją i wykładem.
Zapewniamy wszystkie materiały potrzebne do zajęć.

Zakres tematyczny:

Szkolenia ogólne dotyczące Ekonomii Społecznej

w zakresie ogólnym:

  1. zakładanie PS i PES (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów)
  2. rejestrowanie działalności PES
  3. zewnętrzne finansowanie PS i PES
  4. prowadzenie działalności statutowej PES
  5. przygotowywanie i praca nad biznes planem

w zakresie osobowym:

  1. autoprezentacja
  2. zarządzanie organizacją
  3. zarządzanie pracownikami
  4. zarządzanie konfliktem w PES i rozwiązywanie konfliktów, negocjacje z instytucjami finansującymi

Trener:
Szkolenie przeprowadzi Iga Kopeć, która jest doradcąbiznesowym z 10 letnim doświadczeniem zawodowym zorientowanym wokół prowadzenia projektów związanych z rozwojem działalności gospodarczych. Zajmuje się zarówno tworzeniem nowych przedsiębiorstw jak i projektowaniem produktów i usług dla MŚP. W swojej pracy wykorzystuje umiejętność prowadzenia procesów z wykorzystaniem metodologii Design Thinking oraz metodyk zarządzania projektami a także coachingu. Posiada bogatą praktykę zawodową w tworzeniu, realizacji i zarządzaniu projektami – głównie finansowanymi z UE. Trenerka współpracowała dotychczas z wieloma branżami (m.in. produkcyjną, usługową np. turystyczną, rozrywkową czy informatyczną, Jednostkami Samorządów Terytorialnych oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej). Do tej pory aktywnie współpracowała między innymi z Politechniką Gdańską w roli doradcy ds. przedsiębiorczości Obszarem Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot jako koordynator projektów, firmą Solutions For Business jako ekspert ds. funduszy unijnych. Jako trener, szkoleniowiec i doradca od lat współpracuje także z Grupą Profesja (Profesja CAZ Sp. z o.o.) oraz Fundacją Partycypacji Społecznej. Od ponad roku kreuje także Strategie i Plany rozwoju współpracując z firmą Trigonum sp. z o.o. realizującą projekt dofinansowany z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Tryb zgłoszeń:
Organizator szkolenia zapewnia bezpłatne materiały szkoleniowe oraz posiłki. Aby zgłosić się na szkolenie wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej) oraz przesłać na adres e-mail:  mparafjanowicz_rti@dzierzgon.com.pldo 15 lipca 2021 (poniedziałek) do godziny 14:00.

O udziale w szkoleniu decyduje potwierdzenie od organizatora

Formularz uczestnictwa Szkoły Menadżerów Ekonomii Społecznej

Skip to content