Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty dotyczącej szkoleń organizowanych przez Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Szkolenia podzielone są na trzy części:

Część nr I – obejmuje szkolenia stacjonarne
Część nr II – obejmuje szkolenia wyjazdowe
Część nr III – obejmuje Szkołę Menedżera Ekonomii Społecznej

Szkolenia skierowane są do osób zainteresowanych założeniem lub prowadzących podmioty ekonomii społecznej z terenóu powiatów: malborski, sztumski, kwidzyński oraz starogardzki. . Szkolenia będą odbywać się maximum 15-osobowych grupach.

Tematyka i harmonogram szkoleń:

WAŻNE:

  • miejsce szkoleń będzie podane bliżej terminu szkolenia,
  • niektóre szkolenia zostaną zorganizowane w trybie zdalnym
  • terminy szkoleń mogą ulegać zmianie, powodem jest dynamicznie zmieniająca się sytuacja epidemiologiczna w kraju
  • na szkolenia należy zgłaszać się najpóźniej na minimum 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia

AKTUALIZACJA LUTY 2021r.

Szkolenie II Część online – „Podmioty reintegracyjne – podstawy prawne i
przykłady” dnia 05.02.2021 godz. od 8.00-12.00 Trener Marcin Nowakowski

Szkolenie „Budowanie powiązań kooperacyjnych – partnerstwa” dnia
11.02.2021 godzina 9.00-17.00 Trener Tomasz Smorgowicz

Szkolenie „Wybór formy prawnej i tworzenie dokumentów rejestrowych. Jak
opracować statut/umowę spółki non profit zakładanego przedsiębiorstwa
społecznego. Działalność odpłatna i nieodpłatna a działalność
gospodarcza” dnia 20.02.2021 godz. 9.00-17.00 trener Marcin Nowakowski

Szkolenie „Praca z zespołem – praca z osobami zagrożonymi wykluczeniem
społecznym ” dnia 13.02.2021 godz. 9.00-17.00 Trener Iga Kopeć
 

Część I

Szkolenia stacjonarne, jednodniowe
Czas szkolenia: 8h

Blok 1 Aspekty prawne – O Ekonomii Społecznej:

1. Szkolenie pn. „ Powołanie Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych oraz prowadzenie działalności gospodarczej i statutowej w sferze ekonomii społecznej z uwzględnieniem poszczególnych form prawnych”.
Trener: Daniel Uszyński

2. Szkolenie pn. „ Aspekty prawne w sferze ekonomii społecznej” – Jak opracować statut/umowę spółki non profit zakładanego przedsiębiorstwa społecznego. Działalność odpłatna i nieodpłatna a działalność gospodarcza w Podmiotach Ekonomii Społecznej.
Trener: Daniel Uszyński

3. Szkolenie pn. „Zakładanie i prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym.
Trener: Marcin Nowakowski

4. Szkolenie pn. „ Zamówienia publiczne i klauzule społeczne w zamówieniach publicznych”.
Trener: Marcin Nowakowski

5. Szkolenie pn. „Podstawy Ekonomii Społecznej” 

Termin: 04.12.2020r.

Trener:Iga Kopeć

Szkolenie skierowane jest do osób prowadzących organizacje pozarządowe i wszystkich którzy jeszcze nie założyli podmiotu ekonomii społecznej.
Poruszana tematyka:
Wprowadzenie do tematyki Ekonomii Społecznej
Formy prawne w przedsiębiorczości społecznej
Dobre przykłady podmiotów ekonomii społecznej

Blok 2 Zarządzanie i finanse

1. Szkolenie pn. „Zarządzanie organizacją, planowanie strategiczne, zarządzanie, zasobami ludzkimi”.
Termin: I Część 28.10.2020r., II-Część 04.11.2020r.
Trener: Iga Kopeć

2. Szkolenie pn. „Aspekty finansowe i rachunkowe działalności w sferze ekonomii społecznej”.

Termin: I Część 18.11.2020r

Trener: Joanna Świeczkowska

3. Szkolenie pn. ”Zewnętrzne źródła finansowania, prowadzenie działalności statutowej PES”. Wprowadzenie do tematyki funduszy zewnętrznych na rozwój działalności, podstawowe terminy – Beneficjent, Wnioskodawca, środki zwrotne i bezzwrotne, omówienie programów, z których można korzystać w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz funduszy poza europejskich, omówienie poszczególnych części standardowych wniosków aplikacyjnych. Szkolenie  teoretyczne z częścią warsztatową.
Termin: I Część 18.11.2020r., II-Część 25.11.2020r.
Trener: Iga Kopeć

4. Szkolenie pn. „Restrukturyzacja działalności”.
Trener: Marcin Nowakowski

Blok 3 Biznes

1. Szkolenie pn.”Tworzenie biznesplanów oraz marketing” (w tym badanie rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klientów).
Trener: Iga Kopeć

2. Szkolenie pn. „ Marketing – badanie rynku…”. Podstawy marketingu, działania, które należy wykonać by stworzyć działającą strategię marketingową (np. badanie rynku, znajomość segmentów klientów itp.)
Termin: 12.11.2020r.
Trener: Tomasz Smorgowicz

3. Szkolenie pn. „Marketing-social media”. Wprowadzenie do tematyki social media, warunki jakie musi spełnić podmiot by zaistnieć w social mediach, jakie treści należy publikować i jak je dobrać do konkretnych potrzeb promocji PS/PES.
Termin: 13.11.2020r.
Trener: Tomasz Smorgowicz

4. Szkolenie pn. „Budowanie powiązań kooperacyjnych, sieciowanie PES”.
Trener: Iga Kopeć
Miejsce: Centrum Organizacji Pozarządowych w Starogardzie Gdańskim, ul. Mickiewicza 1

Część II

Szkolenia wyjazdowe, dwudniowe
Czas szkolenia łącznie: 16h
Ilość osób- min. 10 uczestników

Blok 1 Aspekty prawne – warsztaty praktyczne
1. Szkolenie pn. „Powołanie Podmiotów Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstw Społecznych”.
Trener: Marcin Nowakowski, Daniel Uszyński

2. Szkolenie pn. „Aspekty prawne w sferze ekonomii społecznej”.
Trener: Marcin Nowakowski, Daniel Uszyński

Blok 2 Specjalistyczny

1. Szkolenie księgowo-podatkowe funkcjonowania PES/PS
Trener: Joanna Świeczkowska

2. Szkolenie pozyskiwanie zwrotnego finansowania na działalność PES
Trener: Iga Kopeć

Blok 3 Biznesowy

1. Szkolenie pn. „Marketing i strategia”
Trener: Tomasz Smorgowicz

2. Szkolenie pn. „Budowanie i rozwijanie zespołu – planowanie startegiczne”

Cześć III – Szkoła Menedżera Ekonomii Społecznej

Szkolenia wyjazdowe, 6 zjazdów trzydniowych
Czas szkolenia: 3 dni, łącznie 20h
Ilość osób: 15 uczestników

1. ZJAZD: Szkolenie pn. „Integracja i komunikacja, zarządzanie zespołem”-autoprezentacja, zarządzanie organizacją, zarządzanie pracownikami, zarządzanie konfliktem w PES i rozwiązywanie konfliktów, negocjacje z instytucjami finansującymi.
Trener: Iga Kopeć

2. ZJAZD: Szkolenie pn. „Aspekty prawne, zakładanie PES” – w zakresie prawnym: a. prowadzenie działalności gospodarczej w ramach PS,prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej.
Trener: Daniel Uszyński

3. ZJAZD: c.d aspektów prawnych, Szkolenie pn. „Księgowo-podatkowe aspekty Ekonomii Społecznej”- podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach PES, pracodawcy względem pracowników, rachunkowość PES, zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością, księgowość, płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne
Trener: Daniel Uszyński

4. ZJAZD: Szkolenie pn. „Finansowanie PES, PS”-pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (np. produkty sektora finansowego) wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków, planowanie finansowe (z wykorzystaniem np. narzędzia ProveIt.pl)
Trener: Iga Kopeć

5. ZJAZD: Szkolenie pn.”Sprzedaż w PS, PES”-Proces sprzedaży i sekwencja sprzedaży, zarządzanie sprzedażą indywidualną i zespołową, planowanie sprzedaży, zarządzanie obszarem sprzedaży, budowanie strategii i polityki sprzedaży, obsługa posprzedażna i after sales/after market.
Trener: Iga Kopeć

6. ZJAZD: Szkolenie pn. „Marketing w PES/PS”-planowanie marketingowe (polityki cenowej, rabatowej i zarządzanie ceną, segmentacja i wprowadzanie produktu, tworzenie wizerunku PS i opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej PS, badania rynku, kształtowanie elastyczności ofertowej, wypracowania i wdrażania standardów obsługi klienta przez PES, nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie branży.
Trener: Tomasz Smorgowicz

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE
Celem zgłoszenia się na szkolenie proszę o wypełnienie i wysłanie formularza znajdującego się pod linkiem poniżej:

Formularz zgłoszeniowy

W razie pytań dot. organizacji szkoleń, szczegółów zapraszamy do kontaktu:

Specjalista ds. szkoleń i partnerstwa
Małgorzata Krysiak
tel. 506 479 078
e-mail: m.krysiak@nowes.pl

 

 

Skip to content