28 marca 2019 r. podpisana została umowa na dofinansowanie utworzenia Nadwiślańskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii
Społecznej. W uroczystości uczestniczyli marszałkowie Wiesław Byczkowski i Józef Sarnowski oraz pan Sławomir Erber prezes Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego, które będzie realizować projekt, w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na
Recz Oparcia Społecznego i Rozwoju PERSPEKTYWA z Kończewic, oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości
z Malborka.

Skip to content