Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dzierzgoniu zaprasza do udziału w konkursie „Koncepcja przedsiębiorstwa społecznego” w ramach zadania „Edukacja o ekonomii społecznej w szkołach”.

Edukacja o ekonomii społecznej w szkołach ma na celu wzmocnienie kompetencji osób młodych, zagrożonych bezrobociem a w konsekwencji wykluczeniem społecznym, w trudnej sytuacji na rynku pracy w tworzeniu rozwiązań w odpowiedzi na wzrastającą potrzebę rozwoju usług społecznych w zakresie integracji zawodowej osób wykluczonych społecznie.

Edukacja w szkołach ma formę warsztatów ukierunkowanych na podniesienie wiedzy i umiejętności młodzieży szkolnej w zakresie funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej jako narzędzia tworzenia komplementarnej ścieżki aktywności społeczno-zawodowej osób wykluczonych.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół z obszaru nadwiślańskiego obejmującego powiaty kwidzyński, malborski, starogardzki i sztumski i ma na celu opracowanie koncepcji przedsiębiorstwa społecznego. Konkurs ma charakter jednoetapowy, studialny.

 

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami:

 

 

 

Skip to content